AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho ∆ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH.

  1. Chứng minh: AB2 = BH.BC
  2. Trên tia HC lấy điểm M sao cho HM = HA, vẽ MK song song với AH (K thuộc AC). Chứng  minh: CM.CB = CK.CA
  3. Chứng minh: AK = AB

  Lời giải tham khảo:

  1. ∆BHA ~ ∆BAC (g.g) => BA2 = BH.BC
  2. ∆CMK ~ ∆CAB (c.g.c) => CM.CB = CK.CA
  3. ∆CHA ~ ∆CAB \( \Rightarrow \frac{{AB}}{{AC}} = \frac{{HA}}{{HC}};HE//MF \Rightarrow \frac{{AK}}{{AC}} = \frac{{HM}}{{HC}}\)

  \(HA = HM \Rightarrow \frac{{HA}}{{HC}} = \frac{{HM}}{{HC}}\)

  Do đó: \(\frac{{AB}}{{AC}} = \frac{{AK}}{{AC}} \Rightarrow AB = AK\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>