AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

  Hai kho chứa tổng cộng 120 tấn hàng. Nếu chuyển 30 tấn hàng từ kho I sang kho II thì số hàng ở kho I bằng nửa số hàng ở kho II. Tính số hàng ở mỗi kho.

  Lời giải tham khảo:

  Gọi số hàng ở kho I là x (tấn). Phương trình:

                          x – 30 = \(\frac{1}{2}\) (120 – x + 30)     ; x = 7

  Kho I chứa 70 tấn, kho II chứa 50 tấn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>