YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một ôtô chạy 100km với lực kéo không đổi là 700N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. Tính hiệu suất của động cơ đó biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107J/kg, khôi lượng riêng của xăng là 700kg/m3.

  • A. H= 0,36
  • B. H= 0,63
  • C. H= 0,72
  • D. H= 0,18

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: A = F.s = 700N.100000m = 70000000J

  Q = q.m = 4,6.107.4,2 = 193200000J

  Hiệu suất của động cơ là:

   \(H=\frac{A}{Q}=\) 70000000/193200000 = 0,36

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5401

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA