AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Động cơ nào sau đây không phải là động cơ nhiệt?
   

  • A. Động cơ của máy bay phản lực.
  • B. Động cơ của xe máy Hon-đa.
  • C. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thủy điện Sông Đà.
  • D. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy nhiệt điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thủy điện Sông Đà không phải là động cơ nhiệt
   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>