AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào dưới đây nói đúng về hiệu suất của động cơ nhiệt?
   

  • A. Hiệu suất cho biết động cơ mạnh hay yếu.
  • B. Hiệu suất cho biết động cơ thực hiện công nhanh hay chậm.
  • C. Hiệu suất cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi  1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn trong động cơ.
  • D. Hiệu suất cho biết có bao nhiêu phần trăm nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn phương án D: Hiệu suất cho biết có bao nhiêu phần trăm nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>