ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong thực tế hiệu suất của động cơ nhiệt thường có gía trị khoảng:

  • A. 100%
  • B. Từ 30% đến 40%.
  • C. Từ 80% đến 90%.
  • D. Trên 90%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong thực tế hiệu suất của động cơ nhiệt thường có gía trị khoảng 30% đến 40%.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA