AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.104N/m2. Diện tích, của bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m2. Hỏi trọng lượng và khối lượng của người đó?

  • A. 45 kg
  • B. 50 kg
  • C. 51 kg
  • D. 60 kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trọng lượng của người:

  p = p.s = 17 000.0,03 = 510N

  Do đó, Khối lượng của người: 

   \(m = \frac{P}{{10}} = 51\) kg

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>