AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một áp lực 600N gây áp suất 3000N/N2 lên diện tích bị ép có độ lớn: 

  • A. 2000cm2                 
  • B. 200cm
  • C. 20cm2                     
  • D.  0,2cm2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  S = \frac{F}{p} = \frac{{600}}{{3000}}\\
   = 0,2{m^2} = 2000c{m^2}
  \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>