AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu so sánh áp suất và áp lực nào sau đây là đúng ? 

  • A.  Áp suất và áp lực có cùng đơn vị đo.
  • B. Áp lực là lực ép vuông góc với mặt bị ép, áp suất là lực ép không vuông góc với mặt bị ép
  • C. Áp suất có số đo bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích.
  • D. Giữa áp suất và áp lực không có mốì quan hệ nào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Áp suất có số đo bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>