AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Áp lực của một vật đứng yên trên mặt phẳng nghiêng tác dụng lên mặt phẳng này có cường độ: 

  • A. bằng trọng lượng của vật
  • B. nhỏ hơn trọng lượng của vật
  • C. lớn hơn trong lượng của vật
  • D. bằng lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Áp lực của một vật đứng yên trên mặt phẳng nghiêng tác dụng lên mặt phẳng này có cường độ nhỏ hơn trọng lượng của vật

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>