AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người bán trái cây ngày đầu tiên lời 250 ngàn đồng, ngày thứ hai lời 150 ngàn đồng. Ngày thứ 3 do trời mưa không bán đươc nên bị lỗ 120 ngàn đồng. Hỏi sau 3 ngày bán người đó lời bao nhiêu tiền?

  • A. 180 ngàn
  • B. 280 ngàn
  • C. 520 ngàn
  • D. 220 ngàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số tiền thu được sau 3 ngày là: 250 + 150 - 120 = 280 ngàn

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>