AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khoảng cách giữa hai điểm a và b trên trục số là bao nhiêu biết a = 3; b = 9

  • A. 6
  • B. 12
  • C. 9
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khoảng cách giữa hai điểm a bà b là  b - a = 9 - 3 = 6

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>