ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một đoạn dây dẫn CD chiều dài l mang dòng điện I chạy qua đặt trong từ trường sao cho CD song song  với các đường sức từ. Độ lớn lực từ tác dụng lên dây CD là

  • A. F= BIl.        
  • B. F= BISsin α.    
  • C. F=0.          
  • D.  F= BIlcos α.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28774

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra học kì 2 Vật lý 11

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF