AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một dây dẫn mang dòng điện có cường độ 6A nằm vuông góc với đường sức của một từ trường đều. Cảm ứng từ có độ lớn bằng 0,02T. Lực từ tác dụng lên 30cm chiều dài của dây dẫn có độ lớn bằng 

  • A. 0,36mN    
  • B. 0,36N    
  • C. 36N    
  • D. 36mN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(F = BIl = 0,02.6.0,3 = {36.10^{ - 3}}N\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>