ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau 10 (cm) trong chân không, dòng điện trong hai dây cùng chiều có cường độ \({I_1} = 2\left( A \right)\) và \({I_2} = 5\left( A \right)\) . Lực từ tác dụng lên 20 (cm) chiều dài của mỗi dây là:

  • A. lực hút có độ lớn 4.10-6(N)
  • B. lực  hút có độ lớn 4.10-7 (N)
  • C. lực đẩy có độ lớn 4.10-7(N)
  • D. lực đẩy có độ lớn 4.10-6 (N)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Áp dụng công thức \(F = \frac{{{{2.10}^{ - 7}}.{I_1}.{I_2}.l}}{r} = {4.10^{ - 6}}\left( N \right)\)

  Vì hai dòng điện cùng chiều nên hút nhau.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 11810

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1