AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch rây có cấu tạo:

  • A. Gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.
  • B. Gồm những tế bào sống vách mỏng, có chức năng vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.
  • C. Gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.
  • D. Gồm những tế bào sống vách mỏng, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mạch rây có cấu tạo gồm những tế bào sống vách mỏng, có chức năng vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA