AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Mạch gỗ gồm những tế bào có ................, không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

  • A. Vách hóa gỗ dày
  • B. Tế bào sống vách mỏng
  • C. Tế bào chết vách mỏng
  • D. Tế bào sống vách dày

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mạch gỗ gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA