YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  'Let's break for lunch,' said Mathew.

  • A. Mathew wanted to break for lunch.
  • B. Mathew insisted on breaking for lunch.
  • C. Mathew suggested breaking for lunch.
  • D. Mathew offered us a break for lunch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6030

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON