YOMEDIA
ZUNIA12
  • Câu hỏi:

    LAN là viết tắt của từ nào sau đây?

    • A. Locel Area Networld
    • B. Local Are Network
    • C. Local Area Network     
    • D. Lacal Area Network

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: C

    Mạng LAN viết tắt (Local Area Network) hay còn được gọi là mạng cục bộ được dùng trong khu vực giới hạn nhất định, tốc độ truyền tải cao.

    ANYMIND360

Mã câu hỏi: 290191

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON