YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thư điện tử là gì?

  • A. Dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên máy tính thông qua các hộp thư điện tử
  • B. Dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính
  • C. Các hộp thư điện tử
  • D. Dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 290198

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF