YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng sau :

  KMnO4 + PH3 + H2SO→ K2SO4 + MnO2 + H3PO4 + H2O

  Sau khi cân bằng phản ứng hệ số của PH3 và H2SO4 tương ứng là a và b. Tỉ lệ a : b có giá trị là 

  • A. 5 : 4. 
  • B. 5 : 6
  • C. 3 : 4.    
  • D. 3 : 6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46219

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON