YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi vào Gia Định, Nguyễn Tri Phương chú trọng làm điều gì?

  • A. Xây dựng Đại đồn Chí Hòa       
  • B. Cùng nhân dân tấn công quân Pháp 
  • C. Giải phóng thành Gia Định           
  • D. Xây dựng thành Gia Định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98026

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON