YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kế hoạch ''đánh nhanh thắng nhanh'' của Pháp ở Gia Định bị thất bại là do.

  • A. Sự chiến đấu quyết liệt của quan quân triều đình nhà Nguyễn
  • B. Pháp phải điều quân sang đàn áp phong trào cách mạng ở Trung Quốc
  • C. Sự chiến đấu dũng cảm của các đội dân binh
  • D. Sự chỉ đạo tài tình của Nguyễn Tri Phương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98024

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON