AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi thu khí hidro bằng cách đẩy không khí, người ta đặt bình như thế nào?

  • A. A. Miệng bình hướng lên.
  • B. Miệng bình nằm ngang.
  • C. Miệng bình úp xuống.
  • D.  Miệng bình úp xuống hoặc hướng lên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>