AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng: Al + HCl → AlCl3 + H2

  a) Hoàn thành sơ đồ phản ứng trên.

  b) Nếu có 10,8 gam nhôm đã phản ứng thì thu được bao nhiêu lít khí hidro (ở đktc)?

  Lời giải tham khảo:

  a) Hoàn thành sơ đồ phản ứng.

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

  b) Thể tích khí hidro sinh ra ở đktc khi có 10,8 gam nhôm đã phản ứng.

  Số mol của 10,8 gam nhôm = 10,8 : 27 = 0,4 mol

  Theo phương trình phản ứng, số mol H2 = 3/2 số mol nhôm = (0,4x3) : 2 = 0,6mol.

  Thể tích của 0,6 mol khí hidro ở đktc = 0,6 x 22,4 = 13,44 lít.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>