YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau:

  H2O → H2 + O2

  O2 + P → P2O5

  H2 +  Fe2O3 → Fe + H2O

  H2O + Na → NaOH + H2

  Lời giải tham khảo:

  2H2O → 2H2 + O2 

  5O2 + 4P → 2P2O

  3H2 +  Fe2O3 → 2Fe + 3H2O

  2H2O + 2Na → 2NaOH + H2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>