AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu các định nghĩa: phản ứng hóa hợp, phản ứng thế, phản ứng phân hủy.

  Lời giải tham khảo:

  - Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học, trong đó có hai hay nhiều chất tham gia phản ứng nhưng chỉ tạo thành một chất mới (sản phẩm).

  - Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học, trong đó có hai hay nhiều chất mới được tạo thành từ một chất ban đầu.

  - Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế cho một nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất. 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>