YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của phản ứng este hóa?

  • A. Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch.
  • B. Phản ứng este hóa có hiệu suất tối đa là 66,67%.
  • C.

   Phản ứng este hóa là phản ứng bất thuận nghịch.

  • D. Phản ứng este hóa có xúc tác là axit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phản ứng este hóa là phản ứng bất thuận nghịch.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 136974

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON