YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cách nào sau đây có thể phân biệt ba chất lỏng nguyên chất riêng biệt: CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH?

  • A.

   Dùng quỳ tím, sau đó dùng NaOH.

  • B.

   Dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 rồi sau đó dùng quỳ tím.

  • C. Dùng Na sau đó dùng dung dịch AgNO3 trong NH3.
  • D.

   Dùng dung dịch AgNO3, sau đó dùng Na.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 rồi sau đó dùng quỳ tím.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 136972

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON