YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kết quả của phép tính  \( - \frac{{{x^3}y}}{{3z}}.9{y^3}z = ?\)

  • A. \( - 3{x^3}{y^4}\)
  • B. \( - 3{x^4}{y^3}\)
  • C. \( - 3xy\)
  • D. \( - 3x{y^2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40126

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON