YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Kết quả của phép tính  \(\frac{{2{x^3} - 2{y^3}}}{{3x + 3y}}.\frac{{{x^2} + 2xy + {y^2}}}{{2{x^2} + 2xy + {y^2}}}\)

  • A. \(\frac{{{x^2} + {y^2}}}{3}\)
  • B. \(\frac{{{x^2} - {y^2}}}{3}\)
  • C. \(\,\,\frac{{x + y}}{{3\left( {x - y} \right)}}\)
  • D. \(\,\frac{{x - y}}{{3\left( {x + y} \right)}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40123

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF