YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giá trị của \(A = \left( {2x + y} \right)\left( {4{x^2} - 2xy + {y^2}} \right)\) tại x = 1; y = 2 là

  • A. \(16\)
  • B. \(10\)
  • C. \(15\)
  • D. 32

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40125

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON