YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng

  • A. Muốn nhân hai phân thức ta quy đồng mẫu thức rồi  nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức  với nhau
  • B.  Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau
  • C. \(\frac{A}{B}.\frac{C}{D} = \frac{{AD}}{{B.C}}\)
  • D. \(\frac{A}{B}\left( {\frac{C}{D} + \frac{E}{F}} \right) = \left( {\frac{A}{B} + \frac{C}{D}} \right)\frac{E}{F}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40127

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON