AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng

  • A. Muốn nhân hai phân thức ta quy đồng mẫu thức rồi  nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức  với nhau
  • B.  Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau
  • C. \(\frac{A}{B}.\frac{C}{D} = \frac{{AD}}{{B.C}}\)
  • D. \(\frac{A}{B}\left( {\frac{C}{D} + \frac{E}{F}} \right) = \left( {\frac{A}{B} + \frac{C}{D}} \right)\frac{E}{F}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>