ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kết quả của phép chia 69 : 3 là:

  • A. 32
  • B. 23
  • C. 36
  • D. 26

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vậy 69 : 3 = 23

  Đáp án cần chọn là đáp án B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193097

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON