ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điền số thích hợp vào chỗ trống: 1/3 của 1 giờ = ..... phút

  • A. 20 phút
  • B. 15 phút
  • C. 30 phút
  • D. 25 phút

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  1 giờ có 60 phút. 1/3 giờ có số phút là:

  60 : 3 = 20 (phút)

  Đáp số: 20 phút.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193114

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON