ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Em mua 39 cái nhãn vở và em đã dùng hết 1/3 số nhãn vở đó. Hỏi em đã dùng hết bao nhiêu cái nhãn vở?

  • A. 9 nhãn vở
  • B. 36 nhãn vở
  • C. 3 nhãn vở
  • D. 13 nhãn vở

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Em đã dùng hết số cái nhãn vở là:

  39 : 3 = 13 (nhãn vở)

  Đáp số: 13 nhãn vở.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193104

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON