• Câu hỏi:

  Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức, mạch hở X và ancol không no, đa chức, mạch hở Y (Y chứa 1 liên kết p trong phân tử và X, Y có cùng số mol). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng V lít O2 (đktc) sinh ra 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,16 gam H2O. Công thức của Y và giá trị của V lần lượt là:

  • A. C4H6(OH)2 và 3,584.
  • B. C3H4(OH)2 và 3,584.
  • C. C4H6(OH)2 và 2,912.
  • D. C5H8(OH)2 và 2,912.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(n_{CO_{2}} = 0,1 \ mol ; \ n_{H_{2}O} = 0,12 \ mol\)
  ⇒ nX = 0,02mol
  ⇒ nY = 0,02mol  
  ⇒ 0,02n + 0,02m = 0,1 ⇒
  n + m = 5 
  Vì Y đa chức không no chứa 1 liên kết C = C
  ⇒ n = 1; m = 4
  ⇒ Y: C4H6(OH)2 
  ⇒ nO = 0,2 + 0,12 – 0,02 – 0,04 = 0,26
  ⇒ V = 0,13.22,4 = 2,912 lít 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC