• Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no, hai chức, mạch hở cần vừa đủ V1 lít khí O2, thu được V2 lít khí CO2 và a mol H2O. Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V1, V2, a là:

  • A. V1 = 2V2 – 11,2a.  
  • B. V1 = V2 + 22,4a.
  • C. V1 = V2 – 22,4a.  
  • D. V1 = 2V2 + 11,2a.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ancol no, 2 chức CnH2n+2O2
  Ta có \(n_{ancol }= a - \frac{V_{2}}{22,4}\)
  Bảo toàn nguyên tố O 
  \(\\ 2a \frac{V_{2}}{11,2} + \frac{V_{1}}{11,2} = \frac{V_{2}}{11,2} + a \\ \Rightarrow \frac{V_{1}}{11,2} = \frac{V_{2}}{5,6-a} \Rightarrow V_{1}=2V_{2}-11,2a\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC