YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Chọn phát biểu sai

  Hình đối xứng qua một đường thẳng d của:

  • A. Một đoạn thẳng là đoạn thẳng bằng nó
  • B.  Một đường thẳng là một đường thẳng bằng nó
  • C. Một góc là một góc bằng nó
  • D.  Một tam giác là một tam giác bằng nó

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 39086

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON