AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Chọn phát biểu sai

  Hình đối xứng qua một đường thẳng d của:

  • A. Một đoạn thẳng là đoạn thẳng bằng nó
  • B.  Một đường thẳng là một đường thẳng bằng nó
  • C. Một góc là một góc bằng nó
  • D.  Một tam giác là một tam giác bằng nó

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA