YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho đoạn AB = 5 cm A1B1  đối xứng với AB qua d, độ dài  A1B1=?

   

  • A. 3 cm
  • B. 5 cm
  • C. 10 cm
  • D.  15 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 39088

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON