AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng

  • A. Hai điểm A,B đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu d đi qua trung điểm của AB
  • B. Hai điểm A,B đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu d vuông góc với AB
  • C. Hai điểm A,B đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu d vuông góc với AB tại trung điểm của AB
  • D. Hai điểm A,B đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu d song song với AB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>