AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Trục đối xứng của hình thang cân là?

  • A. Đường trung bình của hình thang cân
  • B. Hai đường chéo của hình thang cân
  • C. Đường thẳng đi qua trung điểm của  hai đáy
  • D. Đường thẳng vuông góc với hai đáy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>