YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Trục đối xứng của hình thang cân là?

  • A. Đường trung bình của hình thang cân
  • B. Hai đường chéo của hình thang cân
  • C. Đường thẳng đi qua trung điểm của  hai đáy
  • D. Đường thẳng vuông góc với hai đáy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 39087

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON