YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hình cắt là:

  • A. Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt
  • B. Hình biểu diễn các đường bao của vật thể trước mặt phẳng cắt
  • C. Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể trước mặt phẳng cắt
  • D. Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7511

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON