AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng? 

  • A. Trọng lượng của chất lỏng tăng.  
  • B. Khối lượng, trọng lượng và thế tích đều tăng.
  • C. Thể tích của chất lỏng tăng.           
  • D. Khối lượng của chất lỏng tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA