AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a. So sánh sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng và chất khí?

  b. Cho 3 chất: thép, nước ngọt, khí oxi, chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất, chất nào nở vì nhiệt ít nhất?

  Lời giải tham khảo:

  a. So sánh sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng và chất khí:

  * Giống nhau: Các chất đều nở ra thì nóng lên và co lại thì lạnh đi. 

  * Khác nhau:

  - Chất khí: các chất khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.                                           

  - Chất rắn, lỏng: các chất khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.  

  - Chất khí: nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, nhiều hơn chất rắn.  

  b. Trong 3 chất: thép, nước ngọt, khí oxi: Khí oxi nở vì nhiệt nhiều nhất; thép nở vì nhiệt ít nhất.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA