ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  He got an excellent grade in his examination ______ the fact that he had not worked particularly hard.

  • A. on account of
  • B. because of
  • C. in spite of 
  • D. Although

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22959

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 11

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON