YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phương án ghép đúng. Hợp ngữ là ngôn ngữ

  • A. Mà máy tính có thể thực hiện được trực tiếp không cần dịch
  • B. Có các lệnh được viết bằng kí tự nhưng về cơ bản mỗi lệnh tương đương với một lệnh máy . Để chạy được cần dịch ra ngôn ngữ máy
  • C. Mà các lệnh không viết trực tiếp bằng mã nhị phân
  • D. Không viết bằng mã nhị phân, được thiết kế cho một số loại máy có thể chạy trực tiếp dưới dạng kí tự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có các lệnh được viết bằng kí tự nhưng về cơ bản mỗi lệnh tương đương với một lệnh máy . Để chạy được cần dịch ra ngôn ngữ máy

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6043

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF