ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phương án ghép đúng. Hợp ngữ là ngôn ngữ

  • A. Mà máy tính có thể thực hiện được trực tiếp không cần dịch
  • B. Có các lệnh được viết bằng kí tự nhưng về cơ bản mỗi lệnh tương đương với một lệnh máy . Để chạy được cần dịch ra ngôn ngữ máy
  • C. Mà các lệnh không viết trực tiếp bằng mã nhị phân
  • D. Không viết bằng mã nhị phân, được thiết kế cho một số loại máy có thể chạy trực tiếp dưới dạng kí tự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có các lệnh được viết bằng kí tự nhưng về cơ bản mỗi lệnh tương đương với một lệnh máy . Để chạy được cần dịch ra ngôn ngữ máy

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6043

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF