YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phương án ghép phù hợp nhất. Ngôn ngữ lập trình là gì:

  • A. Phương tiện để soạn thảo văn bản trong đó có chương trình
  • B. Ngôn ngữ Pascal hoặc C
  • C. Phương tiện diễn đạt thuật toán để máy tính thực hiện công việc
  • D. Phương tiện diễn đạt thuật toán

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngôn ngữ lập trình là phương tiện diễn đạt thuật toán để máy tính thực hiện công việc

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6038

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON