ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào thể hiện sự tôn trọng kỉ luật: 

  • A. Đi học đúng giờ
  • B. Không hút thuốc nơi công cộng
  • C. Dừng lại khi có đèn đỏ
  • D. A, B, C đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hành vi thể hiện sự tôn trọng kỉ luật: 

  + Đi học đúng giờ

  + Không hút thuốc nơi công cộng

  + Dừng lại khi có đèn đỏ

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 8596

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1