ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hành động nào sau đây là không tôn trọng kỷ luật ?

  • A. Dùng điện thoại trong giờ học.
  • B. Đi học đúng giờ.
  • C. Làm bài tập về nhà trước khi đến lớp.
  • D. Mặc đồng phục trường.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hành động không tôn trọng kỷ luật: Dùng điện thoại trong giờ học.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 137781

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1